Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας kinderCARE99   Δείτε Περισσότερα

Ασφαλίσου
Online

Link

Νοσοκομειακό

Βρες την ασφάλεια που σου ταιριάζει!

 

Γράψε μας τις ασφαλιστικές σου ανάγκες!

Συμπλήρωσε στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις ασφαλιστικές σου ανάγκες και θα σε καλέσουμε άμεσα για να σου προτείνουμε τις ιδανικές επιλογές για εσένα.

  Ενδιαφέρομαι για...

  Συχνές ερωτήσεις

  Σε ποιον απευθύνονται οι Ομαδικές Ασφάλειες;
  Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα, αλλά και σε συλλόγους, σωματεία που θέλουν να ασφαλίσουν τα μέλη ή το προσωπικό τους.
  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των Ομαδικών Ασφαλίσεων;
  Μερικά από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα των ομαδικών ασφαλίσεων είναι:
  Βελτιώνουν τις σχέσεις Διοίκησης – Εργαζομένων.
  Προσελκύουν και συγκρατούν τους αξιόλογους εργαζομένους στην επιχείρηση.
  Αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
  Συμβάλλουν στην ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών.
  Σε καλύπτουν στις περιπτώσεις που πρέπει να βοηθήσεις την οικογένεια ενός εργαζομένου που απεβίωσε ή τον ίδιο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας.
  Είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σου
  Μπορούν να προσφέρουν ευρύτερες καλύψεις σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα στα Στελέχη και τους Διευθυντές.
  Τι Παρέχουν οι Ομαδικές Ασφαλίσεις;
  Ομαδικά Προγράμματα Ζωής, Ατυχημάτων, Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως
  Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία).
  Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια.
  Ασφάλισης Ατυχημάτων ( Θάνατος, Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα).
  Ασφάλιση προσωρινής ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα.
  Νοσοκομειακό Επίδομα.
  Κάλυψη Εξοδων για Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.
  Κάλυψη Εξόδων για Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα.
  Παροχές Μητρότητας.
  Χειρουργικό Επίδομα
  Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών.
  Ομαδικά Συνταξιοδοτικά

  Τα προγράμματα αυτά δημιουργούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη φιλοσοφία κάθε επιχειρήσεως, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για εφάπαξ παροχή ή συνταξιοδότηση σε κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σκοπός τους είναι να προσφέρουν οικονομική εξασφάλιση στον ασφαλισμένο κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση), ή στους δικαιούχους του σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Οι ελλείψεις της Κοινωνικής Ασφαλίσεως και η μείωση του εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση, εντείνουν την αναγκαιότητα της υλοποιήσεως ενός τέτοιου προγράμματος.
  Πόσο Κοστίζουν οι Ομαδικές Ασφαλίσεις;
  Το κόστος για τις ομαδικές ασφαλίσεις υπολογίζεται ανά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως για παράδειγμα το πλήθος των ασφαλισμένων, το είδος της εργασίας, οι ηλικίες, οι καλύψεις που επιλεγούν κ.ο.κ.
  Link
  Link
  Μετάβαση στο περιεχόμενο